TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA
D U B R A V A
GRAMIP-TPS D.O.O
RADNIČKA 33 - 10342 DUBRAVA

TEL.: +385 (0)1 2725 122
FAX:
.+385 (0)1 2725 269
Copyright ©2011 Gramip-tps d.o.o.
Proizvodni program

      Ovdje možete vidjeti dio našeg proizvodnog programa koji obuhvaća traktorske freze, traktorske freze za ukopavanje kamena, kosilice - malčeri, malčeri, hidraulični utovarivači, traktorske stražnje kosilice, traktorske bočne kosilice, rotacione kosilice, grablje, okretači sjena. Svaki dan razvijamo nove strojeve i usavršavamo postojeće.
Tradicija kvalitete
Traktorska freza AT 20 Traktorska freza AT 30 Kosilica - malčer GS 40 Kosilica - malčer GS 40 S
Kosilica - malčer GS 45 Kosilica - malčer GS 45 S Malčer GS 50 Malčer GS 50 S
Malčer GS 55 Malčer GS 55 K Malčer GS 60/70 Malčer GS 51
Traktorska stražnja kosilica
TSK SUPER 3
Traktorska stražnja kosilica
UNI - ROTO
Traktorska bočna kosilica
GD DUBRAVA
Traktorska stražnja kosilica
TSK UNIMA
Traktorska stražnja kosilica
MINI - UNIMA
Traktorska freza za ukopavanje kamena i sijanje
UKF 40
Traktorska freza za ukopavanje kamena
UKO 40
Stroj za prozračivanje tla
ST 40
Traktorska freza za ukopavanje kamena UKO 40
Stroj za prozračivanje tla GT 20 i sijanje RS 20
Hidraulični utovarivač HU 6C
Hidraulični utovarivač B 600
Hidraulični utovarivač HU 3C
Zvjezdaste grablje USP
Kliješta za drvo KD
Stroj za prozračivanje tla i sijanje
RS 20 i GT 20
Hidraulični utovarivač HU 6C Hidraulični utovarivač B 600 Hidraulični utovarivač HU 3C
Zvjezdaste grablje USP Kliješta za drvo KD Bočni disk HBD Rotacioni malčer T 407
Bočni disk HBD
Rotacioni malčer T 407